خرید خانه در ترکیه

خرید خانه در ترکیه

اتباع خارجی که قصد خرید ملک در ترکیه را دارند نیازی به داشتن اجازه اقامت ندارند، البته محدودیت هایی برای خرید خانه توسط اتباع خارجی اعمال شده است. این محدودیت ها در ماده 35 قانون مربوط […]