خرید خانه در ترکیه

خرید خانه در ترکیه

اتباع خارجی که قصد خرید ملک در ترکیه را دارند نیازی به داشتن اجازه اقامت ندارند، البته محدودیت هایی برای خرید خانه توسط اتباع خارجی اعمال شده است. این محدودیت ها در ماده 35 قانون مربوط به اسناد مالکیت بیان شده است. اشخاص حقیقی که تابعیت کشورهایی را که از طرف رئیس جمهور ترکیه تایید شده است را دارا میباشند میتوانند با رعایت محدودیت های قانونی برای خرید ملک در ترکیه اقدام کنند.

با ایجاد تغییرات جدید در قوانین خرید خانه در ترکیه و شهروندی ترکیه، اتباع خارجی بسیاری از نقاط مختلف دنیا برای سرمایه گذاری به کشور ترکیه درحال سفر میباشند. بنابر قوانین ترکیه و محدودیت ها؛ اتباع خارجی نباید بیشتر از 30 هزار هکتار در خاک ترکیه اقدام به خرید خانه و یا زمین کنند، تا زیر 30.000 هکتار هیچ مانعی وجود ندارد.

مراحل خرید خانه در ترکیه توسط اتباع خارجی

مراحل خرید خانه در ترکیه - راویس هوم

با انتشار اخبار مربوط به خرید خانه در ترکیه ، تقاضای اتباع خارجی برای خرید ملک در ترکیه به شدت افزایش یافته است. اتباع خارجی برای به ثبت رساندن فرآیند خرید ملک باید حتما با وقت قبلی به اداره ی ثبت اسناد رسمی ترکیه یعنی اداره ی تاپو مراجعه کنند.

اتباع خارجی ابتدا از طریق سامانه ی اداره ی تاپو اقدام به اخذ وقت قبلی کرده و سپس در روز وقت ملاقات با ارائه مدارک درخواست شده از وی و یا وکیل وی آغاز به فرآیند خرید ملک می کند. تکمیل اطلاعات و انجام تحقیقات کامل درباره ی وضعیت ملک در فرآیند خرید امری بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد. برای کسب اطلاعات از فرصت های طلایی برای خرید خانه در ترکیه یه وبسایت رسمی  https://www.melares.com/fa/   مراجعه کنید.

About Steffy Alen